Pomáhame spolu!

Vzhľadom na súčasnú neľahkú situáciu sme rozhodli, že zapojíme aj Vás.  Už dlho pomáhame útulkom ale tento raz sme sa rozhodli, že zapojíme aj našich klientov a ľudí, s  ktorými spolupracujeme a využívajú naše služby.

Novinkou je, že z každej faktúry, ktorú vystavíme darujeme 2% na útulok. Pre našich klientov zostávajú ceny nezmenené. Takýmto spôsobom prostredníctvom Vás a našich poskytovaných služieb spolu pomôžeme dobrej veci. 

Nielen obchodné centrá ale aj útulky musia byť v súčasnosti zatvorené.  Chýbajú dobrovoľníci, ktorí pomáhali útulkom a najmä potrebné krmivo. Rozhodli sme sa! 

Vždy pomôžeme určitému útulku, kde prebieha aktuálna výzva, čo znamená SOS stav. Útulok je v stave, kedy mu dochádzajú základné komodity. Prostredníctvom "preutulky" kde sú výzvy zverejnené objednáme krmivo pre daný útulok, ktoré je kuriérom prepravené do daného útulku.Vaše
Účtovníctvo4you


Screenshot_20200326_122549jpg