Daňové priznanie 

Daňové priznania – nelámte si hlavu s tým, ktorý typ daňového priznania treba použiť a nestrácajte hodiny jeho vypĺňaním s vidinou neistého výsledku. Zverte sa do rúk nám a investovaná suma, ktorú zaplatíte za daňové priznanie v porovnaní s Vašim strateným časom sa Vám určite oplatí.

Tri kroky k Vášmu DP:

1. napíšte nám email a overte si našu kapacitu prijímania dokladov k daňovým priznaniam

2. po vzájomnej dohode nám následne zašlete doklady ako prílohu emailu

3. do 3 pracovných dní Vám príde emailom Vaše vypracované DP

Zabezpečíme jeho kompletné vypracovanie vrátane potrebných príloh na základe Vami predložených dokladov. Vaše doklady nám po kontaktovaní môžete poslať elektronicky alebo poštou/kuriérom.

Ceny za kompletné vypracovanie daňového priznania nájdete v našom cenníku (úplne dole).


Termín odovzdania DP je 31. marec nasledujúceho roka po ukončení zdaňovacieho obdobia. Neodovzdanie daňového priznania v tomto termíne je sankcionované v prípade, že nepožiadate o odklad podania DP. Určite riešte Vaše DP včas, pretože aj naša kapacita je obmedzená (koniec marca nie je vhodný termín na začatie riešenia DP).

Darujte Vaše 2% na dobrú vec!

Rozhodnite sa správne a darujte Vaše 2% neziskovej organizácii. Je veľa útulkov, neziskových organizácii pomáhajúcich ľuďom s postihnutím alebo iných organizácii, ktoré Vaše 2% každoročne zachraňujú a umožňujú im ich ďalšiu existenciu. Preto sa rozhodnite správne. 


Napíšte nám