Účtovníctvo4you je účtovníctvo pre Vás - našim cieľom je poskytovať komplexné služby vo vysokej kvalite za dostupnú cenu.

O nás

Poskytujeme komplexné služby aby sme vyhoveli všetkým Vašim požiadavkám a potrebám. Neustále sa aj my učíme a dopĺňame vedomosti v často sa meniacom prostredí slovenskej legislatívy aby sme zaručili služby vysokej kvality. 
Naše ceny sú optimalizované a určené pre malých podnikateľov, malé a stredné podniky, ktoré tvoria "gro" slovenskej ekonomiky.

Služby poskytujeme pre súkromný aj verejný sektor.


Účtovníctvo4you
  Naše služby:
  • vedenie podvojného účtovníctva
  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • mzdy a personalistika
  • vypracovanie všetkých typov daňových priznaní
  • účtovné poradenstvo
  • doplnkové služby
Napíšte nám